Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

fredag 17 juni 2011

Parashat Shelach Lecha - En rå rapport

Så låtom oss börja (igen):

Den Sidra (veckoavsnitt) vi läser nu på Shabbat är Shelach Lecha, 4e moseboken kapitel 13 till 15.

Gud säger åt Moshe att utse spejare som ska undersöka det förlovade landet som förberedelse för det stundande intåget.

"Skicka en från varje fädernestam; alla skall vara hövdingar." säger Gud.

Alltså 12 spejare, alla politiker. Det bådar inte gott.
Moshe ger dom följande instruktioner:

"Gå genom Negev och upp i bergsbygden och se efter vad det är för ett land.
  • Är folket där starkt eller svagt, är de få eller många?
  • Är landet de bor i bra eller dåligt?
  • Bor de i läger eller i befästa städer?
  • Är landet bördigt eller kargt?
  • Finns där träd eller inte?
Gör allt ni kan för att ta med något av det som växer i landet."
Dom reste iväg och var borta 40 dagar (vilket är Torah-kodord för "ett bra tag"). Sedan kom dom tillbaka och avlade sin rapport.
De rapporterade till dem och till hela menigheten och visade upp vad som växte i landet. De berättade för Mose: "Vi har varit i det land som du skickade oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung - se vad som växer där! Men folket som bor där är starkt, städerna är stora och befästa, och vi såg till och med ättlingar till Anak* där. I Negev bor amalekiterna, i bergsbygden hettiterna, jevuseerna och amoreerna, och längs kusten och vid Jordan bor kanaaneerna."
* Anak = jättar Mina frågor till er:
  1. Stämmer deras rapportering tillbaka till Moshe överens med den uppgiften han hade gett dem?
  2. Ett ord i rapporten spelar mycket stor roll med tanke på vad som sedan händer. Vilket?
Kommentera här nedan! Hedersomnämnanden stundar för bra svar! Kol tuv,
blog comments powered by Disqus