Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

måndag 6 september 2010

Porr-tentiellt viktiga val

Hej!

Ett tema som är mycket framträdande just runt Rosh haShana och Jom Kippur är den fria viljan. Det är ett tema som ligger i tiden mer nu än någonsin förr, då vi i modern tid har en möjlighet att styra våra liv som tidigare generation skulle nog inte ens kunna föreställa sig. Sociala, kulturella och religiösa strukturer har försvagats och idag kan man välja livsstil, partner, yrke mm. nästan utan begränsningar.

Då är det också viktigare att vi som individer funderar över vad som ligger till grund för våra beslut och varför vi lever våra liv som vi gör. Jag hörde en gång någon säga följande som svar på varför de valde att studera och sedan konvertera till judendomen:
"De flesta lägger ner mer tid på efterforskningar av vilken dator som passar dem bäst, än vilket liv de borde leva. Jag la ner lite mer tid på den frågan och hittade så till judendomen."
Jag är alltid intresserad av människors val och de liv de skapar åt sig själva, oavsett om jag själv skulle gå den vägen eller inte. Joanna Angel är ett sådant exempel. Hon kommer från en religiös judisk familj och gick på en jeshiva, en ortodox skola, för flickor fram tills åttonde klass. Hon gick vidare till college där hon fick sin fil kand i engelsk litteratur.

Därefter sadlade hon om till att bli tatuerad alternativporrstjärna, med sitt eget produktionsbolag och porrsajt. Inte precis den livsstilen man skulle vänta sig, och inte heller en sådan hennes familj och närmaste omgivning skulle föredra, men hon har ändå medvetet gått sin egen väg. Det kan man inte förneka.

Här är en amatörintervju med henne, som visserligen är av dålig kvalité, men jag fann den intressant då hon pratar mer om sin bakgrund och hur det nu är att gå i synagogan än om sex och porr (andra intervjuer med henne på nätet handlar endast om det senare ämnet).Angel kan vara för dig en förebild, eller ett skräckexempel, men må vi alla inför Rosh haShana uppskatta hur många valmöjligheter vi har i våra liv och välja medvetet och med visdom för det nya året.

Shana tova,
blog comments powered by Disqus