Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

måndag 30 juni 2008

Chukkat I - En spretig historia

Hej allihopa!

Nu på Shabbat (lördag) läser vi Parashat Chukkat (parasha = torah-avsnitt). Det är ett fullspäckat avsnitt med massor av märkliga saker som händer:

1. Mystiska reningslagar om röda kor och människolik. [läs själv]

2. Profetissan Miriam, Moshes syster som dör. [läs själv]

3. Vattenbrist som får folket att klaga på Moshe och Aron.

4. Moshe och Aron slår en sten för att få vatten ur den, fast Gud hade befallt dem att endast tala till stenen. [läs själv]

5. Straffet för deras olydnad blir att de inte får komma in i Kanaans land, utan de kommer att dö i öknen.

6. Ett misslyckat försök till diplomati med israeliternas grannfolk, Edomiterna, leder nästan till krig. [läs själv]7. Aron överför rollen som Cohen Gadol (överstepräst) från sig själv till sin son Elazar och sedan dör Aron. Folket sörjer för honom i 30 dagar, vilket är ungefär en månad mer än vad systern Miriam verkar ha fått!


8. Kungen av Arad, en kenané, anfaller folket och kidnappar några israeliter. Israeliterna ber Gud om hjälp när de ska rädda fångarna och kenanéerna lider ett ruskigt nederlag.

9. Folket har tröttnat på maten och klagar över menyn. [läs själv]

10. Giftiga ormar dyker upp som biter de kvetchiga (klagande) israeliterna och en ormstaty i koppar gjuts som botar alla ormbitna bara de tittar på den.

11. Ännu ett misslyckat försök till diplomati med grannfolk leder denna gång till att kungarna Sichon och Og anfaller israeliterna på vägen. Israeliter vinner stort.

Där har ni sammanfattningen av Parashat haShavua - veckans Torah-läsning. Snart får ni några utmanande frågor att tugga på!

Kol tuv,

0 comments: