Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

tisdag 8 december 2009

Gröna judiska röster

Hej!

Nu när den internationella klimatkonferensen i Köpenhamn kommit igång, kommer uttalanden om stöd från alla möjliga håll, inte minst från judiska ledare.

I fredags läste rabbin Peter Borenstein, från Judiska församlingen i Göteborg, upp denna bön, komponerad av överrabbinen av Storbritannien, Rabbi Sir Jonathan Sacks (se bilden):
“Vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar
dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och
härlighet krön
te du honom. Du lät honom härska över dina verk, allt
lade du und
er hans fötter."
(Psalm 8:5-7)

Därför, kära G-d, lär oss att bevara vad du anförtrott oss att vårda.
Hjälp oss att tjäna och skydda jorden och dess resurser; att vakta de
många livsformer du har skapat; och att ära naturens integritet – dina
händers verk.

Lär oss att inte förstöra, utan i stället respektera den rika mångfalden i
din skapelse. Lär oss ödmjukhet inför det som inte är vårt, och bev
ara
det för deras skull som kommer efter oss.

Förläna oss visheten och förståndet att försköna och inte plundra, att
öka och inte min
ska, att reparera och inte förstöra. För hela världen är
din, och vi är blott främlingar och pilgrimer. Måtte vi ära det
förtroende du lade i oss som väktare av din skapelse, att bevara jorden
och allt som finns däri för framtiden, för våra barn, och för dig.
Amen.”

översättning rabbin Peter Borenstein
Den brittiske överrabbinen Sacks hamnar ibland i blåsväder med de mer fundamentalistiska falangerna, då han säger chockerande och kontroversiella saker som att det kan finnas andra, lika sanna vägar till Gud som judendomen. I hans tal om vikten av att skydda Guds skapelse, hänvisar Sacks till Charles Darwins bidrag till vetenskapen:
... the pioneering work of Darwin (evolution), Mendel (genes), Crick and Watson (DNA) and the mapping of the genome add up to a momentous discovery, of consequence to science and religion alike. All life, from the most primitive bacterium to you and me, comes from a single source. It is all written in the same genetic code, what Francis Collins, head of the genome project, called “the language of God”.
Genom den judiska miljöorganisationen Hazons hemsida, hittade jag en ny kampanj som har dragits igång: Jewish Climate Change Campaign. De har en Pledge - en namninsamling där man lovar att jobba på specifika sätt för miljön, man skriver under på att:
  • Det judiska folket borde och ska spela en tydlig roll i att höja världens medvetenhet kring och handlingar för att motverka klimatförändringar och öka hållbarhets tänkande.
  • Judiska organisationer ska bilda "Green Teams" för att långsiktigt jobba med dessa frågor.
  • Studera mer kring dessa frågor, handla mer för att skapa förändringar och påverka genom att kontakta familj, vänner, kollegor och ledare.
  • Skriva brev till politiska ledare för att de ska handla mer kraftigt kring miljö frågor.
  • Verka för att 600 000 judar ska skriva under detta. (Varför just 600 000? För att i den judiska traditionen står det att en speciell välsignelse vilar över något som 600 000 judar gör tillsammans - i Torahn var de 600 000 till antalet när de tågade ut ur Egypten och slaveriet.)
Om du känner dig manad, så klicka själv på länken och skriv under för att göra din röst hörd!

Sist vill jag nämna ännu en judisk ledare vars röst hördes kanske allra högst på 60-talet, men han har inte tystnat för det. Robert Zimmerman, bättre känd som Bob Dylan skrev sången A Hard Rain A-gonna To Fall år 1962. Det var mina goda vän Göran, en sann Dylan-lärljunge, som påpekade för mig hur aktuell sången är för oss i dag, vers för vers, med tanke på klimatförändringarna.Kol tuv,

Läs mer om Klimatkonferensen:
DN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; SvD 1, 2, 3, 4, 5, 6; GP 1, 2, 3, 4; Sydsvenskan 1, 2, 3, 4; Dagen 1;
blog comments powered by Disqus