Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

fredag 18 september 2009

Rosh haShana - Svårsmälta berättelser

Hej!

Kom på att vi läser Bereishit (Första moseboken) kapitel
21 och 22 ur Torahn till Rosh haShana. Kapitel 21 imorgon och 22 på andra dagen Rosh haShana.

De är båda svårsmälta berättelser: den ena om hur Sarah föder sitt första och ända barn, Isak och vill bli av med "konkurrenten" Hagar som har fött Ishmael, Abrahams egentliga förstfödda. Den andra handlar om hur Gud befaller Abraham att offra Isak.

Varför just dessa texter finns det olika förklaringar på, men en förklaring är att vi ska komma ihåg att tryggheten är inget vi ska förlita oss, utan alltid inse att vi inte ska ta allt som är bra i våra liv för givet.

Ni kan läsa min rätt unika tolkning av berättelserna i detta inlägg som jag skrev förra hösten när vi läste detta avsnitt i den vanliga ordningen: Vajera - en hemsk berättelse.

Shabbat shalom och Shana tova,

blog comments powered by Disqus