Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

fredag 31 oktober 2008

(Bereishit) Noach I - Det är inte så lätt, detta...

Hej!

Förra veckan läste vi i parashat Bereishit om den första konflikten mellan två människor, bröderna Kajin och Hevel (Kain och Abel). Det gick inte så bra...

Precis i slutet av parashat Bereishit läste vi om hur de efterföljande generationer blev sämre och sämre tills:
Herren såg att ondskan på jorden var stor; människornas uppsåt och tankar var alltid och alltigenom onda. Då ångrade Herren bittert att han hade gjort människor på jorden. Herren sade: "Människorna som jag har skapat skall jag utplåna från jordens yta, och med dem alla fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag gjorde dem."
Bereishit 6:5-7
Om vi läser detta med avsnitten om Edens lustgård samt Kain och Abel i bakgrunden får vi en viktig inblick i hur Gud ser människans natur.

I skapelseberättelsen får vi läsa om hur Gud har skapat alla världens växter och djur, i havet och i luften och på land. Sist skapas människan i Guds avbild. Vi är alltså skapade som djuren, men med en gudomlig gnista inom oss. Mitt emellan djur och ängel gav Gud oss en fri vilja och lärde oss om skillnaden mellan gott och ont när Adam och Chava (Eva) åt av den förbjudna frukten.

När deras två söner, Kajin och Hevel sedan hamnade i konflikt, när Kajins vrede och avundsjuka mot sin bror växte, kände Gud sig manad att gå in och ge Kajin några goda råd:
"Varför är du vred, och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig skall den åtrå, men du skall råda över den."
Bereishit 4:6-7
Du har ett val, Kajin. Handla rätt och så går det bra, handla fel och det går åt pipan. Eller för att citera Bobby McFerrin, " Don't Worry, Be Happy". Det är inte det djupaste budskapet och inte heller något som går hem hos Kajin. Han mördar Hevel i nästa vers!

Det låter nästan som om Gud tycker att det är självklart att nu när människan inser vad som är rätt och vad som är fel att vi då väljer det rätta. Gud har inte gett människorna några instruktioner hittills, utan verkar tro på att vi kommer självklart välja att handla rätt när vi väl har ett val. Här har Gud överskattat människans omdöme eller underskattat vår förmåga att enviset tänka kortsiktigt och välja den snabbaste vägen mot misslyckanden.

Alltför ofta vet vi vad som är den rätta vägen (sluta röka, äta rätt, källsortera, vara snäll mot sina medmänniskor), men om det känns för svårt är vi benägna att ändå fortsätta med våra dåliga vanor.

Gud fortsätter att hoppas på att vi ska inse våra misstag och nu, 10 generationer efter Kajin, läser vi att det har gått så långt att
"människornas uppsåt och tankar var alltid och alltigenom onda... Endast Noah hade funnit nåd i Herrens ögon."

Kol tuv,
blog comments powered by Disqus