Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

söndag 10 januari 2010

Varför judar aldrig kan stödja SD! (om det inte redan var uppenbart...)

Hej!

Tomas Böhm är en svensk-judisk psykoanalytiker som har skrivit om främlingsfientlighet och extremism i sina böcker: ”Inte som vi – psykologiska aspekter på främlingsfientlighet och rasism” och ”Att ha rätt – om övertygelse, tolerans och fundamentalism”.

I artikeln "Sverigedemokraterna är en ortodox minoritetsgrupp" i Dagens nyheter, från den 9 januari, 2010, har han gjort en djupanalys av Sverigedemokraternas partiprogram, deras definitioner av vem som är en främling och vad de vill göra med dessa främlingar och deras främmande kultur.

Han kommer fram till en förvånande och finurlig slutsats:

... man [skulle] kunna hävda att det svenska är att vara tolerant och inte se en svensk identitet som något klart en gång för alla. Den är påverkbar och öppen för inflytande, liksom vi svenskar påverkar dem som kommer hit. Så har det alltid tyckts vara. I det svenska ingår då också att tolerera grupper som vill ha sin egen uppfattning och syn på hur man ska leva. På det sättet kan vi svenskar tolerera att SD har sin uppfattning, även om de får hålla sin intolerans för sig själva eftersom den är alltför förenklad, demagogisk och främlingsfientlig.

Om vi alltså skulle tillämpa SD:s program på dem själva som en ortodox minoritetsgrupp, skulle de inte få vara kvar här eftersom de är alltför osvenska. Men eftersom vi inte vill vara som SD, utan räknar toleransen som en eftersträvansvärd svensk egenskap, kan de få stanna här om de håller sig inom demokratins gränser, inte hetsar mot folkgrupper eller döljer gamla nazister i sina led.
Underbart! SD får vara kvar i Sverige just för att tolerans är något typiskt svenskt!

SD:s växande stöd i opinionsundersökningar är något jag, som många andra, sett med oro på de senaste månaderna. En annan tendens som jag är mycket oroad för är vad jag hört mumlas från några enskilda individer inom judiska församlingen, nämligen att SD är väl OK, för att de är emot muslimer, inte judar. Detta skulle i så fall vara OK, eftersom det finns en antisemitism, som får sitt bränsle från konflikten i Mellanöstern, som uttrycks av vissa, högljudda muslimer i Sverige.

Resonemanget skulle alltså väldigt enkelt vara: muslimer hatar judar, SD hatar muslimer, judar borde stödja SD för att de vill göra sig av med muslimerna.

Detta är ett förkastligt resonemang på så många plan - långt ifrån alla muslimer är antisemiter och vi judar, om någon, borde vara allergiska mot partier som drar alla i en mino
ritet över en kam och vill särbehandla dem!

Nu är det bara någon enskild individ eller två som har uttryckt någon sympati alls för SD - de flesta jag pratat med finner deras åsikter lika avskyvärda som jag gör.

Men om det skulle behövas ännu ett argument för att INGA judar borde rationellt stödja SD på något sätt, så hittar Tomas Böhm det tidigare i artikeln, då han citerar ur SD:s egna partiprogram. Han lyfter fram detta citat:
Svenska traditioner, värderingar, regler och lagar skall vara normgivande i hela det svenska samhället. Svenskan skall vara det samhällsbärande språket inom samtliga samhällsområden. Alla former av etnisk kvotering eller positiv särbehandling av invandrare skall avskaffas. Undervisningen i svensk historia skall utökas i skolorna. Den svenska historien och kulturarvet skall lyftas fram och levandegöras i offentliga sammanhang på ett tydligare sätt än i dag.

Det offentliga stödet till invandrarföreningar och alla andra verksamheter som syftar till att befrämja främmande kulturer och identiteter i Sverige skall dras in. Lovdagar i anslutning till religiösa högtider skall endast omfatta traditionella svenska och kristna högtider.
  • Stöd till Jiddish som minoritetspråk? Glöm det.
  • Främjande av judiska kulturevenemang? Nix.
  • Judiska friskolor som har stängt på judiska helgdagar? Tyvärr.
När jag letar mig fram till SD:s egen hemsida för att länka till citatet i artikel läser jag vidare:
Svenska Kyrkan och dess aktiviteter är en omistlig del av den svenska traditionen. Svenska Kyrkan ska därför ges möjlighet att verka i samarbete med skolorna, på det sätt den alltid har gjort i vårt land. De barn, vars föräldrar känner sig störda av Svenska Kyrkans medverkan i skolan, beviljas ledighet vid sådana tillfällen. Övriga religiösa samfund hänvisas till att bedriva sin verksamhet utanför det svenska skolsystemets ramar.

Då det finns en överhängande risk för att religiösa friskolor, med en religiös inriktning utan koppling till den svenska historien och kulturen, ökar segregationen och motverkar assimilering, skall statligt och kommunalt stöd endast utgå till religiösa friskolor som vilar på judeo-kristen grund och som följer angivna regler.

Inga religiösa byggnader, med en för svensk byggnadstradition, främmande arkitektur, skall få byggas.
...
Ritualslakt skall vara förbjuden, liksom import av produkter som framställts genom sådan slakt eller genom andra former av djurplågeri.
Religiöst betingad omskärelse av omyndiga pojkar skall vara förbjuden i Sverige.

Inga av de stora judiska synagogorna i Sverige är byggda för att ingå i en "svensk byggnadstradition"! Skulle man inte få bygga fler sådana om behovet skulle uppstå???

Ska kristendomen återinföras som standardreligionen i våra skolor?

Ska en judiska friskola som inte är tillräckligt "svensk" och "judeo-kristen" för SD:s smak inte få finnas?

Ska man inte få importera kosherslaktat kött? Och ska Brit milah (omskärelse) förbjudas?

Intolerans vet inga gränser. Sverigedemokraterna kanske tycker att de riktar in sig på minoriteter som inte har varit i Sverige så länge, och inte har integrerat sig tillräckligt för att passa SD:s nuvarande standard, men snart kommer vi också att befinna oss i skottgluggen.

Vi judar har befunnit oss där tidigare och vi vet hur det känns. Om vi inte står upp och försvarar andra som hamnat där nu, har vi inte lärt oss ett skit på 2000 år.

Kol tuv,


Läs mer: DN.se 1, 2, 3; Svd 1, 2; GP 1, 2; Sydsvenskan; Newsmill
blog comments powered by Disqus