Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

onsdag 17 september 2008

Åtta nyårslöften?

Hej!

Nu när vi närmar oss Rosh haShana är det dags att tänka över vad vi vill med våra liv och vart vi är på väg. Livet är en resa där varje individ har sin startpunkt och är på väg mot sitt eget mål. Ibland får man resesällskap en del av vägen - kanske bara en kort stund och ibland under en lång sträcka.

Det judiska är en resa i sig - en andlig/kulturell/intellektuell sådan. Alla lever det judiska på sitt sätt och en del väljer att inte leva det alls. Sällan har människor exakt samma mål i livet eller det judiska och visst skulle livet vara bra tråkigt om vi hade det!

Men det är viktigt att fundera kring frågan: Hur vill jag leva det judiska?

En amerikansk rabbin i den Konservativa rörelsen, Jerome M. Epstein, har skrivit en liten pamflett med titeln The Ideal Conservative Jew: Eight Behavioral Expectations.

I den föreslår han åtta punkter som han tycker att judar i den Konservativa rörelsen borde inkorporera i sina liv.

Jag har översatt dem från engelska till svenska, men i vissa fall var detta en ordentlig utmaning så jag uppmanar alla som känner att de klarar engelskan att läsa orginaltexten, med förklarande text, HÄR.

Dessa åtta "behavioral expectations", dvs. förväntningar på hur man ska bete sig, ser jag som en tankeställare och en början till diskussion. Läs igenom punkterna och svara sedan på frågorna nedanför
.


Den idealiske ”religiösa*” juden:
Åtta förväntningar på hur man ska bete sig


  1. Den idealiske ”religiösa*” juden ska bidra till en judisk församling genom att delta i dess aktiviteter.

  2. Den idealiske ”religiösa*” juden ska ägna minst en timme i veckan åt judiska studier.

  3. Den idealiske ”religiösa*” juden tillämpar inlärda judiska värderingar som vägledning för ens handlingar även när dessa kommer i konflikt med ens personliga känslor och vad man är benägen att göra.

  4. Den idealiska ”religiösa*” juden utökar sin judiska livsföring som ett resultat av åtaganden och överväganden, genom att lägga till ett minimum av 3 nya mitzvot (bud) varje år.

  5. Den idealiska ”religiösa*” juden tillämpar värderingarna av tikkun olam (= det judiska ansvaret att reparera världen) för att bidra till världens kontinuerliga reparation.

  6. Den idealiska ”religiösa*” juden beslutar om ett judiskt handlande först när man övervägt hur dessa beslut påverkar Klal Jisrael (det kollektiva judiska samvetet/medvetandet).

  7. Den idealiska ”religiösa*” juden utökar sina band och sin anknytning till Israel.

  8. Den idealiska ”religiösa*” juden studerar för att utöka sina kunskaper i hebreiska.

* I den amerikanska originalversionen stod det ”the ideal Conservative Jew”, gällande en jude som tillhör den Konservativa rörelsen i USA. Detta blir svårt att översätta, då svenska judar inte identifierar sig ideologiskt med någon rörelse, så som amerikanska judar gör. Märk väl skillnaden mellan en Konservativ jude (tillhörande rörelsen) och en konservativ jude (religiöst eller politiskt konservativ).Vad tycker du om detta? Är det eftersträvansvärt? Skulle du vilja vara denna sortens jude?

Vilken/vilka punkter hade du svårast för? Varför?

Saknades någon punkt? Någonting som du skulle ändra på i texten?

Ser du något samband mellan punkterna?


Kol tuv,

blog comments powered by Disqus