Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

fredag 12 september 2008

Den (o)brutna kedjan

Hej!

I ett inlägg på sin blogg, Att vara jude, har Akiva ett klipp av en Rav Amnon Itzhak, som föreläser för en stor aula med unga sekulära israeler om att Torahn är sann och gavs av Gud.

Rav Itzhaks argument är att eftersom det står i Torahn att 1,5 miljoner judar (Bamidbar 1:46) stod vid Sinai och hörde Guds röst (Shemot 20:18-20) så är det omöjligt att denna berättelse skulle kunna hittas på och komma till i vår historia, efteråt.

I så fall, menar han, hade folk sagt: "Vad är detta för bok? Hur kan du säga att detta har hänt? Vi har aldrig hört talas om detta av våra föräldrar!" En sådan monumental händelse borde ha berättats, bekräftats och gått i arv från generation till generation. Alltså måste Torahn vara sann och given vid Sinai för 3000 år sedan.

Han tar upp helgen Pesach (den judiska påsken). Han säger att folk har alltid firat Pesach, år ut och år in, så ingen skulle ha kunnat hitta på Pesach och starta upp helgen från noll. Den måste ha kommit till vid uttåget från Egypten.

Intressant att han använder Pesach som ett exempel. I slutet av Andra kungaboken, kapitel 22 och 23 hittar man en mycket märklig skildring.

En ny kung, Joshiyahu, tillträder Judahs tron och han, till skillnad från sina företrädare är en gudsfruktig man. Han befaller en renovering av Templet och då hittar man en bokrulle (Torah, på hebreiska) i ett hörn.

Han läser den och inser att det är en borttappad del av Guds lag (många bibelforskare menar att det var Devarim, Femte moseboken, som egentligen skrevs runt den perioden). Det finns en hel del lagar som Gud befallde Moshe, som folket inte vetat om och nu har de brutit mot dem!

Bland annat står det så här:
Kungen befallde hela folket: "Ni skall fira påsk till Herrens, er Guds, ära, så som det står skrivet i denna förbundsbok." Någon sådan påsk hade nämligen inte firats sedan den tid domarna styrde Israel, inte under Israels och Judas kungars tid; först nu under kung Josias artonde regeringsår firades en sådan påsk till Herrens ära i Jerusalem. Andra kungaboken 23:21-23

Där har vi just det som Rav Yits'chok hävdar aldrig hände - ett avbrott i kedjan!

(Rashi, som har ett svar på ALLT (nästan), säger att Pesach inte hade firats PÅ DET SÄTTET sedan domarnas tid, men jag tycker att det är uppenbart från sammanhanget att vad de läste i denna bokrulle var helt nytt för dem och lite av en chock.)

Hur kunde människorna på Joshiyahus tid gå med på detta? Jo, förklaringen står i texten. Man sa inte "här har ni en ny helg!", utan "Detta är en helg som firades av era förfäder, men ni har glömt bort det!"

Man hittar samma sak i Ezra och Nehemjas bok.

Ezra återvänder från Babylonien till ett folk i Judéen som, flera generationer efter den Babylonska fångenskapen, har glömt bort allt vad judendomen heter.

Ezra väcker dem till liv och medvetende igen genom att läsa Torahn för dem alla.
Esra öppnade bokrullen i hela folkets åsyn - han stod ju högre än de - och när han öppnade den reste sig hela folket upp. Esra prisade Herren, den store Guden, och med lyfta händer ropade hela folket: "Amen, amen." De böjde knä och föll ner och tillbad Herren med ansiktet mot marken. Neh. 8:5-6

Hela den församling som återvänt från fångenskapen byggde sig lövhyddor och bodde i dem. Så hade israeliterna inte gjort under tiden från Josua, Nuns son, till denna dag. Neh 8:17

Sukkot hade inte firats alls under hela den tid som första templet stod!!!!!

(Här hittar jag ingen kommentar från Rashi...)

Ja, är det verkligen så lätt att skriva ett folks historia? Svaret är ja!

Lehavdil (
ett uttryck som betyder "SKILJ!". Det är som att man säger "visserligen jämför jag X och Y, men bara på denna punkt. X och Y är annars helt skilda saker, som inte har med varandra att göra!), men många svenskar tror att Lucia är en jättegammal tradition, fast den uppfanns på 20-talet av Krugerkoncernen för att sälja tändstickor.

Lehavdil, lehavdil, LEHAVDIL men Hitler lurade i det tyska folket att de var Det tredje riket, direkta arvtagare till romarna och Karl den store och att de var alla arier (egentligen en folkstam från norra Indien!).

Menar jag att vår historia är lika påhittad som dessa exempel?

Chas veChalilah! (Gud förbjude!)
Nej, jag skulle säga att frågan, "Har det verkligen hänt?", är en fråga som leder oss ut på hal is och in på de resonemang som jag tar upp här.

Uttåget ur Egypten har hänt för oss, för att vi firar Pesach varje år; för att vi nämner det varje vardag och Shabbat i våra böner och ritualer. För oss är det verkligt och påverkar hur vi lever våra liv idag, 3000 år senare. Likaså uppenbarelsen vid Sinai. Dessa är
mytiska sanningar, som står över kalla fakta och bevis. Det handlar om tro.

Torahn står över allt detta och faller inte ihop som ett korthus när tvivlande röster höjs - min Torah är världens berggrund, universums DNA - inget kan rucka på den. Minst av allt frågan "Har det hänt"!


Kol tuv,

blog comments powered by Disqus