Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

tisdag 9 juni 2009

För våra församlingars framtid i Sverige!

Och om du håller med mig om följande hoppas jag att du mejlar detta till dina vänner och bekanta.
Skriv också på denna namninsamling: Stöd våra judiska församlingar idag!


Hej!

Här har ni min analys av våra församlingars situation, och sedan mitt stridsrop.


Vad det gäller Stockholms församlings ekonomiska situation skriver man:
Församlingen har nyligen förändrat medlemsavgiftssystemet, som innebär att de allra flesta nu betalar en lägre församlingsavgift. Detta gjordes för att alltför många ansåg avgiften för hög, vi tappade medlemmar och många drog sig för att gå med. Detta innebar minskade intäkter på ca 2 miljoner kronor. Den ekonomiska krisen, och det kraftiga kursfallen på världens börser, slår också mycket hårt mot Församlingen.

Vid oförändrad verksamhet, och Församlingen har idag en mycket stor och bred verksamhet, visar prognoser på ett underskott om ca 4,5 miljoner kronor per år. Att bara fortsätta som tidigare är inte ansvarsfullt. Våra förtroendevalda inser allvaret och har gett förvaltningen i uppdrag att redovisa konsekvenserna av olika sparbeting i verksamheten i avsikt att nå en budget i balans 2011. I princip samtliga verksamheter har fått stora sparbetingskrav att hantera.
Judiska församlingar har genom historien alltid varit som små samhällen. Det är genom församlingsstrukturen som vi har hållit ihop som ett folk, utan ett eget land, i närmare 2000 år. Idag behövs inte församlingar på samma sätt som tidigare - då var man, som jude, antingen med eller helt isolerad i samhället. Idag är det enkelt att kasta loss från församlingen och leva ett liv utan någon kontakt med en församling.

Därför innebär det något helt annorlunda att vara medlem i en församling idag. Att vara medlem i en judisk församling idag innebär att visa solidaritet och lojalitet med det judiska folket. När jag betalar min medlemskapsavgift är det för att judiskt liv i min stad är något jag vill stödja, även när det inte är den sortens judiskt liv jag själv tar del av.

Där har Stockholm hamnat i en ond spiral, dit Göteborgs församling också är på väg:

Jag tror inte att Stockholm tappade medlemmar för att avgiften var för hög. Jag tror inte att folk drog sig för att gå med för att det kostade för mycket.
Det började med att man antog att folk var med i församlingen främst för att få något utav det och att medlemmarna gjorde ekonomiska beräkningar när de övervägde att vara kvar eller ej. Börjar man sätta ribban där, börjar folk att resonera därefter.

Istället borde man vända på hela steken och förtydliga vad församlingen faktiskt gör som är så JÄVLA viktigt!
 • Vi undervisar våra barn, ungdomar och vuxna, från nära och fjärran.
 • Vi driver ett sommarläger där 400 barn och 200 vuxna bor under sommaren som föreningar och privatpersoner kan hyra under vintern, allt för att tillsammans uppleva ett rikt judiskt liv.
 • Vi driver och stödjer tre synagogor, där 1200 personer kommer varje månad för att hitta andlig ro och näring.
 • Vi stödjer och främjar judiskt föreningsliv för alla åldrar.
 • Vi stödjer och främjar judisk sportverksamhet för alla åldrar.
 • Vi driver ett förstklassiskt judiskt bibliotek, där man kan låna böcker, DVD, CD-skivor och forska.
 • Vi anordnar och stödjer kulturella evenemang som filmvisningar, litteraturkvällar, och konstvernissage.
 • Vi representerar Sveriges judar i media och kämpar mot fördomar och antisemitism i samhället.
 • Vi bygger broar till andra religioner och samfund i Sverige.
 • Vi tar emot människor som har det svårt och erbjuder rådgivning, stöd och omtanke.
 • Vi tar emot judar från andra länder, från flyktingar till utbytesstudenter, som kommer till Sverige och letar efter hjälp och judisk gemenskap.
 • Vi tar hand om våra sjuka och gamla.
 • Vi tar hand om våra avlidna från dödsögonblicket till stenavtäckningen - den sörjande familjen behöver inte lyfta ett finger.
 • Vi utgör grunden för framtidens judiska liv i Sverige.
Finns det ingenting i denna lista du kan tänka dig stödja - oavsett om du själv utnyttjar tjänsten eller inte - så är du verklingen en väldigt assimilerad jude. Då klandrar jag dig inte för att inte är medlem.

Men om du läser denna lista och känner att det skulle vara synd och skam, ja rent av en tragedi om vi inte hade en judisk församling som stod för dessa saker, då är kostnaden för medlemskapet nog inte lika viktigt som kostnaden för det judiska folket i Sverige om vi inte hade kvar våra församlingar.

Visst finns det så mycket att klaga på och vara kritisk mot, men då ska du inte engagera dig mindre i församlingen, utan mer. Woody Allen sa: "90% of life is showing up." Hitta den del av församlingen där du vill höra hemma och engagera dig i att forma den som du vill ha den.

Jag är en evig optimist och vet att vi kan göra mycket om vi bara vill. Stockholms församling dras med ett underskott på 4,5 miljoner och har 4 500 medlemmar. Om alla bidrog med en tusenlapp till per år, endast 85 kr mer per månad (!), skulle det täcka kostnaden. Göteborg har ett underskott på 2 miljoner och har 1500 medlemmar. Göteborgarna får bidra med 110 kr per månad för att fylla i budgethålet.

Var finns församlingens fundraising-verksamhet? Skulle inte du gå med på ett autogiro som drog en hundralapp per månad för att rädda församlingen? Varför sänker ledningen först avgifterna och sedan verksamhetsnivån?

Nu ställer vi oss upp och bidrar till att hålla liv i våra församlingar, istället för att låta den sjunka ner i prestationsångestens sörja!

Skriv dina reaktioner här på bloggen.
Uttryck ditt stöd för Stockholms församling här: info@jfst.se
Uttryck ditt stöd för Göteborgs församling här: kansli@judiskaforsamlingen.se

Och om du håller med mig om detta hoppas jag att du mejlar detta till dina vänner och bekanta.
Skriv också på denna namninsamling: Stöd våra judiska församlingar idag!

Kol tuv,

blog comments powered by Disqus