Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

tisdag 16 juni 2009

Iran och dess judar


Jag är väldigt tagen av de iranska protesterna och persernas inspirerande kamp mot förtryck och för demokrati.Människan är skapad med en fri vilja, och det är Guds avsikt att vi ska få leva fria. Alla samhällen behöver ledare, men inte korrupta ledare som stärker sin makt på bekostnad av befolkningen. Du kan läsa här vad jag skrivit om biblisk demokrati. Ibland får korrupta ledare till slut skörda vad de har sått.

Det persiska folket är i genomsnitt mycket bättre utbildade och moderna än många av sina arabiska grannar. Jag blev mäkta imponerad av denna korta video om hur Iran är en nation av bloggare!

IRAN: A Nation Of Bloggers from ayrakus on Vimeo.


Du kan följa mycket av det som händer i realtid på den suveräna bloggen The Daily Dish, trots att den etablerade media har svårt att verka i landet.

Det är många faktorer som gör att jag, som jude, grips av händelserna i Iran:


1) Det realpolitiska:

Iran har länge sponsrat och styrt Hezbollah och även Hamas i sina agressioner mot Israel. Tänk om dessa protester skapar ett nytt, mer demokratiskt Iran som inte vill förinta Israel!

2) Det historiska perspektivet:

Persien (som Iran hette fram till 1935) har ofta, genom hela dess långa historia, behandlat det judiska folket väl. Persiens judar har en två och en halv tusen år gammal historia bakom sig och det är de persiska judarna mycket stolta över.

År 587 f.v.t. förstörde Babylonien (nutida Irak) Jerusalem och Templet år 587 f.v.t och förde bort tusentals judar som fångar. När perserna besegrade babylonierna och tog över hela det persiska riket var det kungen, Kyros, på hebreiska kallad Koresh, som lät judarna återvända och bygga upp sitt tempel:
"Så säger Kyros, konung av Persien: Alla jordens riken har Herren, himlens Gud, givit mig, och han har ålagt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. De av er som tillhör hans folk - må er Gud vara med er - skall bege sig till Jerusalem i Juda och bygga ett hus åt Herren, Israels Gud. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Alla som finns kvar av hans folk skall få hjälp av invånarna på de platser där de bor. De skall få silver och guld, gods och boskap och därtill frivilliga gåvor till Guds hus i Jerusalem."
Esras bok 1:2-4
Ända sedan dess har Koresh haft en hedersplats bland icke-judiska kungar i den judiska historien.

Persien är också platsen för Esters bok, där Haman, en aggagit, hotar de persiska judarnas liv. Han är rådgivare till den persiska kungen Achashverosh (känd också som Xerxes). Mordachai, som är en ättling till judar som fördes bort av babylonierna, lyckas få sin kusin, den vackra Ester, vald (av kungen) till drottning. Väl där kan hon kasta tvivel på Hamans lojalitet till kungen och övertyga kungen att låta judarna försvara sig. Mordakhai tar Hamans plats som kungens närmaste rådgivare. Den sista versen i Esters bok lyder:
Juden Mordokaj var kung Xerxes närmaste man. Han var högt ansedd bland judarna, älskad av sina bröder. Han sökte sitt folks bästa och hans ord var till gagn för hans landsmän.
Ester 10:3
När Romarriket krigade mot judarna år 66-70 och 132-135 och försökte förinta folket, kunde många judar fly till Persien och säkerheten. Romarna nådde aldrig så långt österut och så småningom växte de judiska församlingarna främst i Babylonien, som var persiskt, till enorma storlekar.

Under vissa tidsperioder fick judarna nästan självstyre, församlingarna var stora och välmående och judarna kunde ägna mycket tid åt studier. Talmud Bavli, den babylonska Talmuden blev till.

3) Det personliga:

Min svärfar kommer från Iran och tillhörde en lite judisk grupp, Nashtidan, som talade en form av persisik arameiska. Han berättar om en glad barndom i en starkt sammansvetsad judisk församling, men också om förtryck från myndigheter och grannar.

1950 lämnade hans familj Iran och flyttade till Israel och på 60-talet flyttade han och hans bröder till Italien där de började importera persiska mattor.

Jag har många gånger pratat med min svärfar om att åka tillbaka till Iran för att se hur det är idag. Det kanske blir lättare att resa dit snarare än vi trodde...

Idag är det inte så lätt att vara jude i Iran, endast 25-35000 judar bor kvar i Iran idag, vilket är mindre än en tiondel av vad det var innan Israel grundades. Många persiska judar bor idag i Israel, men det bor också många tusentals i "Tehrangeles" - Los Angeles som har en jättestor persisk befolkning.

De judar som bor kvar i Iran lever en svår balans då det minsta sionistiska uttrycket upplevs av staten som förräderi. Men de persiska judarna känner sig stolta och hemma i Iran. Här kan du läsa lite om dem.

Jag hoppas verkligen att iranierna lyckas kasta av sig förtryckets ok och kan börja bygga ett bättre Iran som bidrar till fred och stabilitet i regionen och världen. Om de lyckas få till ett nytt statsskick, hoppas jag också på ledare som kan förhandla om fred med Israel.

Kol tuv,


Du kan läsa det som rapporteras i svensk press här:
DN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; SvD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Expressen 1, 2, 3, 4; Aftonbladet 1, 2, 3, 4, 5, 6; GP 1, 2, 3; Dagen 1, 2; Newsmill 1, 2, 3, 4, 5; Sydsvenskan 1, 2, 3, 4, 5;
blog comments powered by Disqus