Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

torsdag 30 april 2009

En religion med flyt

Detta inlägg är del 3 av 3 om Halacha. Jag började skriva det som ett enda inlägg, men det blev för stort.
Del 1 handlar om Halacha, judisk lag, inom den ortodoxa världen, speciellt i Israel.
Del 2, är en enkel sammanfattning av Halachans utväckling genom historien.
Detta inlägg, del 3, visar min absoluta favoritaffisch - The Sea of Halacha!

Judendomen har alltid tänkt på Guds ord som livsgivande vatten.

Här har vi en karta på Halachans utveckling genom denna liknelse.

Vattenkällan är Sinais berg där Moshe fick Torahn. Sen rinner den ner genom olika ledare som har förvaltat Läran och fört den vidare.
Flödet tar nästan slut när Andra templet förstörs, år 70 v.t. men den börjar istället att forsa.
Vattnet rinner via den första rabbinska lagkoden, Mishna, år 200 v.t. Sen delar sig vattnet i två tolkningar av Mishna, Jerusalem Talmud (som skrevs i norra Israel), klar år 500 och Babylonska Talmud, år 600.
Därefter breder Halachan ut sig genom Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Längst ner ser vi amerikanska städer och den nya staten Israel.
Bilden finns att köpa som affisch.Klicka här för att se bilden i mer detalj.

Kol tuv,

blog comments powered by Disqus