Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

fredag 17 april 2009

Modernortodoxa på väg att bli moderna?

Hej!

Det var nästan på gång med en kvinnlig rabbin i Sverige och nu kommer spännande nyheter från Die Goldene Medina! (yiddish för Det gyllene landet, ett smeknamn för Amerika, från 1800-talet)

Sara Hurwitz, 32, är nu den första kvinnan som fått en ledarskapsroll i en ortodox församling, gått hela den ortodoxa rabbinska utbildningen och klarat alla prov som krävs för att få rabbinsk ordination. Hon är rabbin i allt utom titeln - hon kallas för Maharat Sara Hurwitz.

Maharat är ett nytt ord som är en förkortning av “manhiga,” “hilchatit,” “ruchanit,” “toranit,”: en ledare i judisk lag, ritualer, andliga frågor och Torah. Man har alltså fått hitta på ett helt nytt namn för hennes tjänst, allt för att inte kalla henne rabbin.

Men det är ett steg framåt för den modernortodoxa världen. Du kan läsa om henne här i The Jewish Week, och här är en artikel från 2008. (tack Jeremy, för tipset!)

Sakta men säkert når även de modernortodoxa den moderna världen. Om ytterligare 200 år får vi kanske se den första ultraortodoxa kvinnliga Maharat. Den som lever får se...

Kol tuv,

blog comments powered by Disqus