Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

tisdag 3 februari 2009

Beshalach - Tre ord från en unik rabbin

Hej!

När jag var på Limmudkonferensen i år fick jag för första gången höra rabbin Shlomo Riskin tala. Det var en otrolig upplevelse för att han är en mycket engagerande talare (längst ner kan ni få höra själva).

Han kommer från New York, men gjorde alijah (emigrerade till Israel) 1983. Han fick en stor del av sin församling att göra alijah tillsammans med honom och de bosatte sig i staden Efrat.

Efrat ligger söder om Jerusalem, inne på Västbanken, men invånarna i Efrat har jobbat hårt för att skapa goda relationer med palestinerna i den närliggande byn Wadi Nis. Rabbin Riskin berättade att när invånarna i Efrat asfalterade sina vägar och byggde avloppssystem, så gjorde de det också för Wadi Nis. De har till och med startat en gemensam vårdcentral med byn och skickat palestinier utomlands för att få läkarutbildning.

Rabbin Riskin har också jobbat länge med att lära sekulära judar i Israel om judendomen, eftersom många israeler har väldigt lite kontakt med det judiska i sina liv. För många israeler representeras religionen av de ultraortodoxa, fundamentalistiska judarna och de vill därför inte ha något att göra med det judiska.

År 2000 hjälpte rabbin Riskin till att starta ett program som heter "Yom Kippur for Everyone". Det handlade om att presentera försoningsdagen, dess sånger, ritualer och andliga innebörd för judar som inte ville sätta sin fot i en synagoga. Programmen hålls i kommunala lokaler. Första året hade de program på åtta ställen och fick några hundra deltagare. Nu, åtta år senare, har de program på 300 platser i Israel och fick 70000 deltagare.

Rabbin Riskin har också en kanal på YouTube där han varje vecka pratar om parashat hashavua, veckans Torahavsnitt. Denna vecka pratar han om endast tre ord som hittas i parashat Beshalach, i Shemot (Andra moseboken) kapitel 15, vers 2.

Hela kapitel 15 är Moshes segersång, Shirat haJam (Sången vid havet) som han sjöng när folket hade kommit över havet och de egyptiska soldaterna som förföljde dem drunknade. De två första verserna av sången lyder så här:
Då sjöng Mose och israeliterna denna lovsång till Herren:
Jag sjunger till Herrens ära:
stor är hans höghet och makt.
Häst och vagnskämpe
vräkte han i havet.
Herren är min kraft och mitt värn,
han blev min räddning.
Detta är min Gud,
honom vill jag prisa,
min faders Gud,
honom vill jag lovsjunga.
Shemot 15:1-2
De orden jag markerat med tjock text lyder på hebreiska זה אלי ואנוהו - Ze Eli ve'anvejhu. Det är ur dessa tre ord som rabbin Riskin spinner en mycket vacker tolkning om judendomens högsta mål.Kol tuv,
blog comments powered by Disqus