Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

fredag 27 februari 2009

Teruma - Längre och längre in i heligheten...

Hej!

Har inte riktigt kommit igång med en kommentar på Parashat haShavua, veckans Torahavsnitt som heter Teruma, men nu ska jag försöka skriva några rader...
Herren talade till Mose: Säg till israeliterna att samla in en gåva åt mig. Av var och en som känner sig manad skall ni ta emot gåvor åt mig. Och detta är vad ni skall samla in: guld, silver och koppar, violett, purpurrött och karmosinrött garn, fint lingarn och gethår, rödfärgade baggskinn, delfinskinn, akacieträ, olja till lampan, kryddor till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen, onyx och andra ädla stenar att sätta på efoden och på bröstväskan. De skall göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. Denna boning och allt som hör till den skall ni göra helt enligt de förebilder som jag visar dig.
Shemot (2 moseboken) 25:1-9
Parashat Teruma är den första av fyra Mishkan-parshiot (avsnitt). Mishkan är Tabernaklet (tempeltältet) som israeliterna byggde i öknen. Stammen Levi hade till uppgift att bära den, ställa upp den och packa ner den varje gång folket förflyttade sig från en plats till en annan.

Så här ser de fem sista veckoavsnitten i Shemot ut:
  1. Teruma - Planerna för konstruktionen av Mishkan och dess inredning
  2. Tetsave - Planerna för Cohanim (prästerskapet) och deras uniform
  3. Ki tisa - Synden med Den gyllene kalven och följderna av den
  4. Vajakhel - Byggandet av Mishkan och dess inredning
  5. Pekudej - Tillverking av Cohanimens kläder, Mishkan färdigställs
Stora delar av Teruma respektive Tetsave är nästan identiska med Vajakhel respektive Pekudej.

Planerna för Mishkan går in i minsta detalj. Ett exempel:
Du skall väva våder av gethår till ett tält över boningen; elva våder skall du väva. Varje våd skall vara 30 alnar lång och fyra alnar bred; alla elva våderna skall vara lika stora. Du skall foga samman fem våder för sig och sex våder för sig och vika den sjätte våden dubbel på framsidan av tältet. Du skall göra 50 öglor i kanten av den ena våden, den som är ytterst på det ena hopsatta stycket, och 50 öglor i kanten av våden på det andra hopsatta stycket.
Shemot 26:7-10
Zzzzzzzz....

Öh, va?? Ursäkta, jag nickade till där...

Nej, jag tycker inte att instruktionerna till Mishkan är väldigt spännande läsning, såvida man inte är inredningare, arkitekt, eller seriös bibelforskare.

När någon annan gör grovjobbet så tycker jag att det är coolt att se slutresultatet, som i Timna Park, i Aravaöknen, utanför Eilat. Där har man byggt denna rekonstruktion av Mishkan i 1:1 skala.

"Lådan" i mitten är offeraltaret, och "bordet" mellan altaret och själva tältet var ett stort bronsfat där cohanim skulle tvätta sina händer. Inuti tältet hittar man bl.a. Menorahn, den sjuarmade ljusstaken och den heliga förbundsarken.

Hela konstruktionen är faktiskt kvadrater inom kvadrater. Den yttre gården utgör två kvadrater, med altaret i mitten av den ena. Inom den andra har vi tältet som utgör en annan kvadrat med förrummet, Kodesh - Det heliga, och det inre rummet Kodesh haKodashim, Det allra heligaste. Därinne hittar vi Förbundarken, med stentavlorna i. Arken placeras så att även den är i mitten av den andra kvadraten.


Arken och altaret är alltså varandras motpoler - det "privata" heliga och det "offentligt" heliga. (Viktigt att påpeka att bara Cohanim och Leviim fick komma in i Mishkan, alla andra fick stå utanför och se på. Bara Cohanim - och Moshe - fick komma in i tältet och bara Cohen Gadol, översteprästen fick komma in i Det allra heligaste.)

Nu är det snart Shabbat, så jag får skriva mer om innebörden på söndag.

Jag kan säga att den centrala versen i hela parashan är 25:8:
De skall göra en helgedom åt mig så att jag kan bo betocham (mitt ibland dem/inom dem).
Några tankar så här långt från mina kära läsare?

Shabbat shalom,
blog comments powered by Disqus