Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

torsdag 5 februari 2009

Vad har svenska judar rätt att kräva av Sverige?

Hej!

Jag har några goda vänner som skrivit detta dokument om svenska judars rättigheter i ett demokratiskt Sverige. Det borde vara självklart, men tyvärr är det inte det, speciellt när judar försöker uttrycka sitt stöd till Israel i fredliga, lagliga manifestationer.När olagliga motdemonstranter skriker "jävla judar" och "heil Hitler" har gränser mellan antisionism och antisemitism för länge sedan korsats. Nu måste representanter för judiska grupper i Sverige be politiker att agera starkare mot den ökade antisemitism. Snart har Malmö en ny manifestation för Israel. Vi får se då om starkare tag tas mot illegala, våldsbenägna demonstranter.

Den enda representanten för Israel i Sverige är ambassaden i Stockholm och dess ambassadör, Benny Dagan. De enda acceptabla protestmålen om man så vill uttrycka sig kritiskt till Israel. Men även där förblir protesterna inte fredliga. Ambassadören attackeras på Stockholms universitet med skor och böcker, när han inbjuds att representera landet av Utrikespolitiska föreningen vid universitet.

Det behövs en tydlig markering för vad som inte kommer accepteras av det svenska samhället mot medborgare som tillhör en minoritet. Jag har tidigare på bloggen skrivit om svenska judars situation i Sverige, men nu vill jag lämna ordet till mina vänner.

Kol tuv,


Vad har svenska judar rätt att kräva av Sverige?

När krisen i Mellanöstern förvärras och judar eller judiska institutioner angrips med våld, finns det behov av eftertanke när det gäller vilka budskap vi skickar ut. I stället för att ”backa” och inta en försvarsposition behöver vi påpeka och hävda våra självklara rättigheter som medborgare i ett demokratiskt land.

Åsiktsfrihet och yttrandefrihet

Sverige är en demokrati där det råder åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Vem som helst som befinner sig i vårt land har rätt att yttra sig om vad som helst.* Att med våld attackera personer som framför en annan uppfattning än den egna är således brottsligt.

Det är tillåtet att kritisera människors åsikter, att debattera, högt och ljudligt. Men det är förbjudet att använda våld över huvud taget i vårt land, utom i självförsvar.

Att offentligt demonstrera är ett godkänt och accepterat uttrycksmedel. I regel krävs en ansökan. Att hindra en laglig demonstration är en brottslig handling. Endast myndigheter har rätt att under vissa omständigheter neka tillstånd till demonstration.

Vi judar – precis som alla andra som befinner sig i Sverige – måste ha rätt att uttrycka och demonstrera vilken åsikt vi vill i Mellanösternfrågan utan att utsättas för våld.**

Det är statens ansvar att skydda sina medborgare oavsett vilken politik de stöder.

Det är förbjudet att skrämma/hota någon så att han/hon inte vågar visa sin åsikt eller inte vågar yttra sig. Det är förbjudet att använda våld mot någon vars åsikt man inte delar.

Våld som metod att hindra att åsikter framförs är en allvarlig kriminell handling och ett hot mot de grundläggande värderingarna i vår rättsstat och ett hot mot demokratin.

Att uttala sitt stöd för någon part i en internationell konflikt är tillåtet oavsett vad den svenska regeringen anser. Så fungerar en demokrati. Vanliga svenska med­borgare kan inte göras ansvariga för regeringsbeslut.

Judar bosatta i Sverige och med svenskt medborgarskap kan ha vilken upp­fatt­ning som helst angående staten Israels agerande. Det är tillåtet att kri­tisera eller att stödja. Även judar med israeliskt medborgarskap har samma möjligheter i Sverige. Att demonstrera för eller emot är helt i sin ordning.

Judarnas rättigheter i Sverige är bland annat följande:

  • Att anse att Hamas är en terrororganisation är tillåtet även om regeringen skulle ha en annan uppfattning – vilket den inte har.

  • Att anse att Israel har rätt att existera är tillåtet.

  • Att anse att Israel har rätt att försvara sig mot raketangrepp är tillåtet.

  • Troligtvis var det en stor majoritet av judarna i Sverige som stödde Israels angrepp mot Gaza i december. Det är tillåtet. Vad gäller Israels bosättningspolitik på Västbanken har sannolikt många en annan uppfattning. Det är också tillåtet.

Backa inte från våra grundvärderingar

Den senaste tidens händelser har skapat en förståelig rädsla hos många av oss. På sikt är det riskabelt om vi intar en position där vi visar att vi är villiga att ”backa” från våra självklara rättigheter i ett demokratiskt land.

Vi skulle vilja påtala två ”riskformuleringar” och ge förslag på ett annat förhållningssätt:

1. ”Koppla inte ihop den israeliska staten och dess politik med det judiska folket. Blanda inte ihop judar och Israel.”

Såhär kan budskapet tolkas: ”Jag håller inte med om allt som Israel gör. Om jag hade gjort det hade det varit okey att använda våld mot mig.” Eller: ”Alla judar håller inte med om allt som Israel gör. Om vi hade gjort det hade det varit okey att använda våld mot oss.”

Förslag till alternativt budskap: ”I Sverige råder åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Det är inte okey att använda våld mot någon på grund av hans eller hennes åsikter. Åsiktsfrihet och yttrandefrihet gäller faktiskt alla, inte bara dom som har ”rätt” åsikt. Som jude i Sverige har jag rätt att uttrycka vilken åsikt jag vill i Mellanösternfrågan utan att behöva utsättas för våld.”

Om vi befinner oss i ett samtal där det finns tid för fördjupning, kan vi gärna försöka förklara att människor måste lära oss skilja på individer och grupper: på judar och Israel, på svenskar och Sverige. Men denna fördjupning leder fel om den tas fram i en situation där vi blir attackerade, speciellt om vi blir attackerad med våld. Då leder den till att motparten får bekräftelse på sin rätt att utöva våld mot människor med andra åsikter.

2. Att hota oss judar är lika fel som att göra alla muslimer ansvariga för terrordådet den 11 september och andra självmordsattentat.

Såhär kan budskapet tolkas: ”Staten Israels terrorpolitik skall inte kopplas ihop med det judiska folket, lika litet som vissa muslimers terrorpolitik skall kopplas ihop med alla muslimer.”

Förslag till alternativt budskap: ”Judiska församlingen i Göteborg stöder Israels rätt att existera och dess rätt till självförsvar. Det råder olika uppfattningar i vår församling om vilken politik Israel skall bedriva. Det råder faktiskt åsiktsfrihet och yttrandefrihet i vår församling, precis som i Israel, och precis som här i Sverige. Alla har rätt att uttrycka vilken åsikt dom vill i Mellanösternfrågan utan att behöva utsättas för våld.”

Rätten till icke-våld och säkerhet

Vi ser med oro hur åsiktsfriheten och yttrandefriheten sakta har begränsats här i Sverige. Av säkerhetsskäl tvingas församlingen låsa in sig, många är rädda att visa upp sin judiska identitet, rädda att uttrycka sina åsikter.

  • Judar i Sverige vågar inte utnyttja sina demokratiska rättigheter att uttrycka sin uppfattning av rädsla för attacker.

  • Judar i Sverige har tvingats till att bygga upp en egen säkerhet för att kunna samlas och leva ett normalt liv. Tillståndet har pågått så länge att judarna själva har vant sig vid att leva mer eller mindre ”instängda”.

  • Judar i Sverige vågar inte avslöja sin identitet på allmän plats av rädsla för trakasserier, t ex genom att bära kippa.

  • Judar i Sverige tvingas att säga att man inte har något med Israels politik att göra av rädsla för att bli utsatta för våld. Man vågar således inte uttrycka sitt stöd för Israel.

Självklart skall det inte vara så här! Men tyvärr kan vi se en tendens att detta accepteras av såväl svenska myndigheter som av gemene man på gatan.

För att motverka denna tendens vill vi att alla samlas under följande paroller:

Åsiktsfrihet

Yttrandefrihet

Inget våld på våra gator

Upp till kamp för judarnas rätt att fritt kunna uttrycka sina uppfattningar och åsikter, att fritt kunna röra sig i det offentliga rummet!

Hälsningar

Göran och Elisabeth

2009-02-03

* Några undantag finns i den svenska lagen. Hets mot folkgrupp är en straffbar handling. Förtal och ärekränkning kan drivas civilrättsligt.

** Också i Israel är det tillåtet att demonstrera mot regeringen och dess politik. Sådana demonstrationer skyddas av det demokratiska samhället. Flera sådana demonstrationer har ägt rum sedan attackerna mot Gaza började.


Läs mer på DN 1, 2, 3, 4; SvD 1, 2, 3, 4; Dagen 1, 2, 3, 4, 5; 6;
blog comments powered by Disqus