Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

fredag 20 februari 2009

Mishpatim III - En sexigare mitsva

Hej!

Det finns 613 mitsvot i Torahn och i Mishpatim hittar vi 53 av dem, 23 positiva mitsvot (påbud, "Du skall") och 30 negativa (förbud, "Du skall inte"). Har har ni en intressant sådan:


Nr 46 (av 613): Tar [mannen] sig ännu en hustru, får han inte inskränka på den förras rätt till mat, kläder och onahta. Shemot (Andra moseboken) 21:10

Ja, månggifte var ett faktum här, som formellt förbjöds inom judendomen vid 1000-talet av den tyska storrabbinen Rabbenu Gershom. Det är inte det som denna mitsva lär oss. Det är det sista ordet,
onah, som är det viktiga ("ta" är ett possesivt suffix, dvs. hennes onah).

Onah i den svenska bibelöversättningen tolkas som "bostad", andra översätter det som "oljor" dvs. kosmetiska oljor, men många antika tolkningar av detta ord översätter det på ett helt annat sätt. Onah betyder sexuell tillfredställelse. En äkta man har alltså, enligt judisk lag, en skyldighet att tillfredställa sin fru sexuellt.

Att kvinnan har egna sexuella behov och inte bara finns där för mannens njutning är något som fortfarande inte har accepteras i många kulturer, så detta 3000-åriga påbud om ett aktivt och bilateralt sexliv mellan man och hustru är ordentligt radikalt för sin tid.

Inte konstigt att ordet
Onah har fått sig andra, mer symboliska översättningar i prydare tolkningstraditioner.

Shabbat shalom,

blog comments powered by Disqus