Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

torsdag 21 maj 2009

På en fot

Hej!

Fick just mejl från min bror (han som blir rabbin idag!), om en ny databas av judiskt studiematerial om just rättvisa och rättfärdighet i samhället.

Materialet kommer från flera olika judiska organisationer med målet att förbättra världen:
American Jewish World Service, AVODAH: The Jewish Service Corps, Hazon, Tzedek, Mechon Hadar och Uri L’Tzedek.

Sidan heter On1Foot och namnet syftar på den berättelse i Talmud där Hillel - en av våra mest framstående rabbiner - fick utmaningen att sammanfatta all Torah medans han stod "på en fot".

Han sa:
"Det som är förkastligt för dig, ska du inte göra mot andra - det är hela Torahn, resten är kommentarer. Gå nu och studera dem."
Inom judendomen så räcker inte den första delen av meningen, den berömda "gyllene regeln" som finns inom alla världsreligioner. Utan att vi, genom studier, analys och kritiskt tänkande, aktivt försöker förstå hur vi ska leva efter den, är det bara ett motto, en slogan.

Det är när vi försöker borra djupare in i den sanna innebörden av principen som vi kan börja skapa en värld som verkligen bygger på den. Då är det bra att vi har sajter som
On1Foot att hjälpa oss att förstå.

Kol tuv,
blog comments powered by Disqus