Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

onsdag 14 januari 2009

Låt oss leva utan hot!

Hej!

Nu börjar media skriva om den ökade hotbilden mot svenska judar. Det var så dags.

DN 1, 2; SvD; Sydsvenskan 1, 2.

Kollade på några vänsterbloggar som hade kommenterat dessa nyheter och visserligen så tog de avstånd från dessa hot, men samtidigt så lät resonemangen i vissa fall konstiga. T.ex. "De flesta judarna i Sverige är ju inte sionister."

Så det spelar roll vilken hur många svenska judar som stödjer Israel?! Är det tillräckligt många, så kan hoten och trakasseriet förstås?!

Min upplevelse som jude i Sverige är att en majoritet av svenska judar stödjer Israels rätt att existera och att försvara sina gränser, men det är helt oväsentligt! Det i allra högsta grad oacceptabelt att göra någon till en måltavla för ett sådant attentat på grund av sina åsikter.

Judar är INTE israeler och representerar inte Israel. I Sverige representeras Israel av ambassaden i Stockholm och det är där de som känner att de måste uttrycka sina åsikter om Israels handlingar kan göra det - på ett fredligt och laglydigt sätt.

Jag har hela mitt liv levt och verkat inom olika judiska församlingar i Sverige. Jag är van vid säkerheten, försiktigheten, rädslan. Men jag drömmer om en dag då det inte kommer vara så längre. En dag då vi kan öppna våra dörrar, bli av med säkerhetsspärrar och mörkade fönster. Jag vill se en dag då alla kan komma till den judiska församlingen - till gudstjänsterna, kurserna, evenemangen - utan att behöva gå förbi en vakt och förklara vem man är och vad man har för ärende på församlingen.

Vi har rätt att leva och verka i Sverige som alla andra religioner och samfund, utan att stå till svars för Israels politik eller konflikter. Kanske en dag kommer det svenska samhället att leva upp till sitt ansvar och se till att vi får den rätten.

Kol tuv,"Välsignad är den som kommer i Guds namn"

(Denna text finns på Göteborgs Synagogas västra fasad, över ingången)


blog comments powered by Disqus