Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

fredag 15 augusti 2008

Vaetchanan - finn fem fel!

Hej igen!

I Vaetchanan drar Moshe עשרת הדיברות - de tio budorden igen för folket (Devarim 5:6). Märkvärdigt är att de skiljer sig rätt ordentligt från De tio budorden som Gud talade till folket vid Sinai, i Shemot (Andra moseboken) kapitel 20:1.


Här nedan har du en tabell med båda versionerna.
1) Jämför Shemots budord med Devarim och försök hitta alla olikheterna.

2) Kommer du på någon förklaring till varför de skiljer sig?


3) Vad betyder skillnaderna för din förståelse av budorden?
Ordet är fritt!
Shabbat shalom!


"f `una –- Shemot 20

"v Ohrcs – Devarim 5

t

Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret.

Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret.

c

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud.

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod, någon avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud.

d

Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.

Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.

s

Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag.

Var noga med att hålla sabbatsdagen helig, så som Herren, din Gud, har befallt dig. Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din oxe eller din åsna eller något annat lastdjur du har, inte heller invandraren i dina städer. Din slav och din slavinna skall få vila liksom du själv. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren, din Gud, förde dig ut därifrån med stark hand och lyftad arm. Därför har Herren, din Gud, befallt dig att fira sabbatsdagen.

v

Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.

Visa aktning för din far och din mor, så som Herren, din Gud, har befallt dig, så att du får leva länge och det går dig väl i det land som Herren, din Gud, ger dig.

u

Du skall inte dräpa.

Du skall inte dräpa.

z

Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Du skall inte begå äktenskapsbrott.

j

Du skall inte stjäla.

Du skall inte stjäla.

y

Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

h

Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Du skall inte ha begär till din nästas hustru, och du skall inte ha lust till din nästas hus eller åker, hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

blog comments powered by Disqus