Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

söndag 31 augusti 2008

Shoftim - Att förfölja rättvisan

Hej!
Inom dina stammar skall du tillsätta domare (שפטים) med biträden i alla städer som Herren, din Gud, ger dig, och de skall skipa rätt åt folket med rättvisa domar.
Du skall inte vränga rätten och inte vara partisk. Du skall inte ta mutor, ty mutor gör den vise blind och fördärvar saken för den som har rätt.
Det rätta, endast det rätta, skall vara din strävan. Då får du leva och ta i besittning det land som Herren, din Gud, vill ge dig.
Devarim (5 moseboken) 16:18-20
Idag börjar månaden Elul och den första parashan som man läser vid Eluls början är שפטים - Shoftim (= domare).

"Det rätta..."
är början på den sista versen. På hebreiska lyder det: צדק, צדק תרדוף - tsedek, tsedek tirdof. Jag tycker att översättningen inte riktigt fångar styrkan i hebreiskan.

Tsedek är "det rätta", men också rättvisa och rättfärdighet. Och när ordet upprepas så är det en oerhörd förstärkning. Sist, så är även ordet Tirdof mycket stark. Det kommer från roten ר, ד, פ (r, d, f) som är har med jakt att göra. Om vi försöker säga allt på en och samma gång får vi detta:
Det rätta/rättvisa/rättfärdighet, DET RÄTTA/RÄTTVISA/RÄTTFÄRDIGHET, ska du sträva efter/följa/jaga!!!
Att skapa rättvisa i världen ska alltså vara en besatthet i oss. Vi ska skapa samhällen som inte kan tolerera korruption, orättvisor och förtryck. Var och en av oss ska vara så känsliga mot dessa cancersvulster att vi reagerar bara vi känner lukten av dem.

Visst är rättvisan viktig, men varför så viktigt? Finns det inte värderingar (nåd, förlåtelse, eller bara pragmatism) som är lika viktiga?

Ja, kanske, men samtidigt måste vi vara medvetna om konsekvenserna av att rättvisa inte skippas. I DN.se idag står det om gängkrigen i Göteborg som förs på öppen gata. I artikeln oroar sig flera politiker i Göteborg om att stadens rykte kommer att ta skada, men är det verkligen något som man borde i första hand oroa sig för här???

Det är mycket svårt att bekämpa dessa kriminella gäng i dagsläget. Problem med trakasserade och hotade vittnen är vida dokumenterat. Vad som så småningom
händer är att det blir tydligt att inget ordentligt skydd kan ges för djärva medborgare som vill vittna mot gängmedlemmar och då är det inte värt att våga visa sig.

När ingen vågar vittna mot gängen blir budskapet tydligt från samhällets sida: gängen står ovanför lagen. Då ger de sig inte bara på vittnen utan åklagare, som Barbro Jönsson i Trollhättan, i november '07.

Vår parasha börjar med uppmaningen att tillsätta domare och biträden i våra städer. Att tillsätta är inte bara att anställa någon för jobbet, utan också att värna om dem och deras möjlighet att göra ett ordentligt jobb.

Vikten av att vi strävar, följer efter, jagar rättvisan blir än mer tydlig när vi ser till samhällen där rättsäkerheten är mindre.

(Här vill jag nämna Rabbis for Human Rights. En organisation bestående av rabbiner från alla grenar av judendom, som ser orättvisor i det israeliska samhället - mot judar och palestinier. De ser det som sin plikt som religiösa, sionistiska judar att kämpa för att den judiska staten ska bete sig mer i enlighet med den judiska lagen. Jag nämner dem endast i förbifarten för att jag inte vill att detta inlägg ska ge upphov till kommentarer från anti-sionister att Israel är en ond stat där ingen rättvisa existerar - det gör det! Eller från dogmatiska sionister som hävdar att det inte förekommer någon orättvisa i Israel - det gör det!)

Hur ser ett samhälle ut som går över gränsen från att ha problem med brottslighet till att brottslingarna tar över och själva styr?

Idag skriver SvD.se om hur en ny regimkritisk journalist har skjutits ner av rysk polis som redan hade gripit honom! I Ryssland börjar detta bli ett rutinerat sätt att "ta hand om" kritiker. Tänk på journalisten Anna Politkovskaja eller f.d. spionen Alexander Litvinenko som båda mördades 2006. Lägg därtill krigen mot Tjetjenien och nu Georgien som drivs av den ryska statens cynism och megalomani.

Det finns tragiskt nog många, många exempel på samhällen och länder runt om i världen som sjunker längre och längre ner i en gyttja av laglöshet, Ryssland är bara ett av de mest aktuella exemplen.

Rysslands ledare må vara brottslingar, men där finns i alla fall ledare. Vad händer i samhällen där inga maktstrukturer alls, varken goda eller onda, finns kvar?


Igår berättade min syster Nomi för mig om ett inslag på CBS 60 Minutes som hade berört henne djupt. Det handlar om vad som sker i Demokratiska Republiken Kongo. Det är nog ett av de värsta exemplen på vad som händer om ALLA yttre och inre skydd mot laglöshetens kaos vittrar sönder.


Där, speciellt i östra Kongo, på gränsen till Rwanda håller diverse miliser och regeringstrupper på med ett ändlöst krig mot varandra, men de riktar sitt våld mer mot lokalbefolkningen än andra krigare.

Mest av allt riktar de sig in på kvinnorna, genom massvåldtäkter och tortyr. Det är svårt att med ord beskriva vad som sker där, men vissa beräkningar menar att hemska grymma våldtäkt är något som 90% (!!!) av alla kvinnor i dessa områden har råkat ut för. Ålder har ingen betydelse - äldsta dokumenterade offret är 75 år gammal, yngst 3 år.

Jag kan helt enkelt inte beskriva detta i ord, men om du orkar kan du se filmen ovan.

Här är en länk till Pingstmissionens utvecklingssamarbete som bedriver hjälpinsatser för dessa förstörda kvinnor. Jag har inga som helst problem med att stödja kristna organisationer som gör ett sådant jobb. Vill du också stödja judiska organisationer som jobbar med u-landsutveckling - inte just i Kongo, men i andra välbehövliga områden - kan jag tipsa om en brittisk organisation som heter just Tzedek.

Låt oss alla göra vårt yttersta för att nästa år (som börjar om en månad med Rosh haShana) ska bli ett bättre år, där vi strävar efter tsedek i alla världens samhällen och länder och ondskan drivs på flykt.

Tsedek, tsedek tirdof. Om vi inte jagar efter rättvisan kommer till slut ondskan att förfölja oss.


Kol tuv,

blog comments powered by Disqus