Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

tisdag 17 mars 2009

Att uppskatta det som inte märks...

"Don't it always seem to go – you don't know what you got til it's gone..."

I två veckor har min lilla dotter, 2 år och 4 månader gammal, haft feber av och till och illaluktande urin. Vi hade varit och tagit prov två gånger hos barnmedicinen och tillslut var febern så hög att vi åkte in till barnakuten i söndags.

Där, efter 8 timmars väntan, fick vi äntligen bekräftat att hon hade en urinvägsinfektion som hade vandrat upp till njurarna.

Jag påminns om en Beracha (välsignelse) som man ska faktiskt säga efter toalettbesök, Asher jatsar:

Välsignad vare Du, Herren, vår Gud, världens härskare, som har format människan med vishet och skapat i henne flera öppningar och flera håligheter. Uppenbart och känt är det inför Din härlighets tron, att om någon av dem förblev öppen eller någon av dem förblev sluten, skulle det vara omöjligt att överleva och träda fram inför dig. Lovad vare du, Herre, som läker allt kött och gör underverk.
Asher jatsar et haAdam bechochma - ...som har format människan med vishet: Gud har använt sin vishet i formandet av oss människor - se vilket intrikat och snillrikt instrument våra kroppar är! - men Gug har också format oss människor med visheten att själva lära oss om kroppen och försöka laga den när den inte fungerar som den ska.

Nekavim nekavim, chalulim chalulim - flera öppninger och flera håligheter: Öppningarna är munnen, näsborrarna m.fl. som leder in och ut från kroppen. Håligheterna syftar på de inre utrymmen där organen sitter. Även de antika rabbinerna förstod att skulle någon av organen eller öppningarna som ledde till dem inte fungera rätt så skulle det innebära stor fara för resten av kroppen.

Rofeh chol-basar, umafli la'asot - ...som läker allt kött och gör underverk: Med tanke på allt som kan gå fel i kroppen, är det ändå ett mirakel att kroppen fungerar som felfritt som den oftast gör. Tyvärr är många av oss alltför upptagna med vardagen för att ta den tid och verkligen uppskatta vilket under livet faktiskt är.

Jag tror inte att sjukdomar och handikapp har ett syfte som sådant - det är en tragedi när människor lider eller dör av dem. Jag vägrar tro på en Gud som låter saker inträffa för att vi som har kvar vår hälsa ska uppskatta den, men man kan inte heller bortse ifrån att hade vi aldrig blivit sjuka, skulle inte vi uppskatta vår hälsa och våra kroppar för de intrikata skapelser de är.

Baruch haShem (tack och lov) kunde läkarna konstatera, efter ett ultraljud, att min dotters organ inte ännu hade tagit skada av infektionen och hon sattes på antibiotika. Förhoppningsvis går feber ner snart så att hon åter kan springa och leka på dagis med sina kompisar nästa vecka.

Hon kommer snart att glömma sjukdomen, men jag och min fru har en förnyad uppskattning för livets helighet.

Kol tuv,
blog comments powered by Disqus