Varför Torahblogga?

Varför Torahblogga?

היום - Hayom (Dagens judiska datum):

fredag 13 mars 2009

Bara i New York!

Hej!

Det dystra ekonomiska läget i USA slår hårt mot alla sorters människor - även nyutbildade kantorer* får hitta nya sätt att försörja sig själva och få den erfarenheten som församlingar efterfrågar.

Här är ett roligt klipp som min bror (nästan färdigutbildad rabbin) skickade mig, om en kantorselev på hans skola, JTS - Jewish Theogical Seminary.

Vad kan jag säga om klippet? Bara i New York!Kol tuv,

* En judisk kantor är en person vars främsta uppgift är att leda gudstjänsten i synagogan, inte, som i kyrkan, den som spelar orgeln.
blog comments powered by Disqus